Ulla Holtze
Forebyg stress - og få mod på fremtiden

Er du stresset og har du brug for hjælp til at komme videre? 

Hvis du oplever at være alvorligt stresset, er det vigtigt, at du får hurtig hjælp, så du undgår at få et egentlig sammenbrud. Og jo før du skrider til handling og hjælper dig selv, jo lettere er det at finde tilbage til en stressfri hverdag. Ofte sker stress dog ubevidst, så det er ikke altid, at man er klar over, hvor stresset man egentlig er, eller hvad man kan gøre ved det. Her kan det være en rigtig god idé at få hjælp fra en erfaren stresscoach.
 

Stresscoachingforløb
Et stresscoaching-forløb handler først og fremmest om at hjælpe dig med at få stressen ud af kroppen og forebygge stress i fremtiden. Via praktiske redskaber og samtaleterapi får du hjælp til at forstå, hvad der stresser dig, og hvordan du kan skabe nye og bedre vaner i din hverdag.


”Ulla er yderst kompetent, skarp og oprigtig indlevende. Jeg har været så heldig at komme i Ullas kyndige coaching hænder i forbindelse med stress. Fra at være helt knækket og dårlig i stand til at kunne smøre en madpakke, er jeg, efter bare syv seancer hos Ulla, kommet ud på den anden side som en styrket, gladere, klogere (på livet) og mere sikker udgave af mig selv. Ullas stresscoachingforløb er opbygget af seancer, som trinvis byder på små men effektfulde og overskuelige redskaber, der er nemme at gå til - en effektiv og berigende vej til at komme ud af stressen og finde tilbage til en bedre hverdag.”
Nina Damgaard Nielsen


Hvad består forløbet af?
Forløbet består af 7 samtaler à ca. 1 times varighed. Der bør max gå 1 uge mellem de 3-4 første samtaler, da det er vigtigt med tæt opfølgning i starten. Herefter må der gerne gå 2 uger imellem. På den måde varer et typisk forløb godt 2 måneder.

 

1. samtale: Introduktion og i gang med afstressning

2. samtale: Opfølgning og proaktivitet

3. samtale: Opfølgning, personlige værdier og prioritering

4. samtale: Opfølgning, prioritering og tidsbegrebet

5. samtale: Opfølgning og coaching på udfordringer

6. samtale: Opfølgning og coaching på udfordringer

7. samtale: Opfølgning, coaching på udfordringer og evaluering

 

En vigtig del af forløbet er, at du skal løse små opgaver mellem samtalerne, herunder også læse udvalgte kapitler af relevante bøger. Vi arbejder ud fra to konkrete bøger og en CD, som du får udleveret ved den første samtale.

Efter selve forløbet tilbydes du to opfølgende coachingsamtaler for at hjælpe dig med at fastholde dine nye vaner. Disse samtaler finder typisk sted mellem 1-3 måneder efter endt forløb.

 

Coaching afholdes hos:

Future Quest, Savsvinget 7, 2970 Hørsholm

 

Pris:

Coachingforløb med 7 samtaler og 2 opfølgende samtaler samt materialer kr. 5.995.

Alternativt kan du købe selve coachingforløbet med 7 samtaler og låne bøger og CD af mig for kr. 3.995. Opfølgningssamtalerne kan tilkøbes efter behov og koster kr. 900.  

  

Hvad er stress?
 
Lidt populært sagt er stress "kroppens turbo". I en presset situation bliver kroppens kamp/flugt-instinkt aktiveret og udløser automatisk hormoner som fx adrenalin, der gør os i stand til at yde en ekstra indsats.
 
Lidt stress af og til er i orden, for når stressen er ude af kroppen, er vi 'normale' igen.
 
Men hvis stresshormonerne ophober sig i din krop, påvirker det både din arbejdsindsats, dit sociale liv og din livskvalitet generelt.
 
Langvarig stress skal tages alvorligt, da det har mange skadelige konsekvenser – både fysiske og psykiske.
 
 
 
Du kan læse meget mere om stress under fanen 'Inspiration'. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
"Jeg har været på stresscoachingforløb hos Ulla. Det har været en fantastisk lærerig og spændende rejse for mig. Fra ikke at kunne overskue noget og være trist og ked af det, er jeg blevet meget gladere og helt afklaret med mine værdier i livet. Mit selvværd er gået fra 0 til 10, det er en skøn følelse. Jeg kan varmt anbefale stressforløbet til andre der er ramt af stress og har brug for et kærligt puf til at komme videre."
 
Mie Frørup
 
Future Quest | Savsvinget 7, 2970 Hørsholm  | Tlf.: 2615 1809 | uh@futurequest.dk