Det vigtigste for mig har været at lære at tage ansvar for mig selv og komme væk fra, at det er de andres skyld. Det fremmer nemlig ikke integrationen.
'Sæt mig fri'-deltager

Ulla Holtze hjælper dig, der har et synshandicap, med at stå ved dig selv

Unge med synshandicap har det ikke altid lige nemt

Udover at mange ting bliver besværliggjort pga. det manglende syn, spiller omverdenens tilgang til den unge også en stor rolle for selvopfattelsen. I takt med at børn bliver ældre, vokser bevidstheden om, at de skiller sig ud fra de andre og er anderledes, og det påvirker ofte selvværdet negativt.

Resultatet bliver, at mange unge med synshandicap både bevidst og ubevidst vælger at isolere sig fra den seende verden for at undgå oplevelsen af social eksklusion og kommer derved til at halte bagud på de sociale kompetencer – en udfordring der følger dem langt ind i voksenlivet.

Derfor er det af afgørende betydning, at vi som samfund så tidligt som muligt gør en aktiv indsats for at integrere børn og unge med synshandicap i omgivelser, der kan støtte dem i at bygge gode sociale relationer, selvtillid og selvværd.
 
"Jeg har stået i spidsen for to projekter, der netop har dette sigte. Og erfaringen er entydig: Det hjælper at gøre noget!".

Saet mig fri mentorven

'SÆT MIG FRI' var et 4-årigt satspuljeprojekt for 18-36 årige unge med synshandicap. Projektet bestod af et personligt udviklingsforløb med brug af alderssvarende seende mentorvenner, der hjalp de unge med synshandicap med at bygge bro til det seende unge samfund.

Projektets formål var at reducere social udsathed og sikre en bedre integration af unge synshandicappede i det danske samfund ved en målrettet, håndholdt indsats efter principperne ”hjælp til selvhjælp” og ”ung hjælper ung-netværk” med øje for de særlige barrierer, som denne målgruppe har.

Projektet løb fra juni 2012- juni 2016.

Læs evalueringsrapporten her.

 

'IDRÆT FOR ALLE' var også et satspuljeprojekt, som jeg gennemførte sammen med Gadstrup Gymnastisk Forening og Gadstrup Motion fra 2013-2015. Formålet var at skabe en drejebog for, hvordan man som gymnastikforening og motionscenter med succes integrerer børn og unge med synshandicap i eksisterende idrætsaktiviteter og i det sociale netværk i denne sammenhæng - med øje for de særlige behov, som denne målgruppe har.

Læs drejebogen her.

 

Øvrige indsatser over for synshandicappede 

Jeg har siden 2009 haft et tæt samarbejde med Dansk Blindesamfunds Ungdom om at løfte selvværdet og den personlige trivsel for medlemmerne gennem undervisning og coaching. Samtidig har jeg været tilknyttet Fuglsangcenteret (Dansk Blindesamfunds kursuscenter), hvor jeg underviser på en række kurser i personlig udvikling og holdt foredrag for både Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede, elever på Synscenter Refsnæs og Instituttet for Blinde og Svagsynede.

 

 
 "Det er af afgørende betydning, at vi som samfund så tidligt som muligt gør en aktiv indsats for at integrere 
synshandicappede børn og unge i omgivelser, der kan støtte dem i at bygge gode sociale relationer, selvtillid og selvværd."
 
Ulla Holtze, samtaleterapeut
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deltagere på Sæt mig fri-forløbet siger om udbyttet:
 
"Jeg føler mig mindre anderledes nu og er blevet mere ligeglad med, hvad andre tænker."
"Jeg føler mig mindre hæmmet af kommunen."
 
"Jeg har fået masser af redskaber og mest af alt lysten og modet til at blive integreret."

"Jeg har fået støtte til at kunne leve et 'normalt' liv."
 
"Jeg har fået et større netværk og en helt ny verden."
 
"Før havde jeg kun min intuition og en masse dumme tanker, når jeg var frustreret over mit manglende syn. Nu har jeg fået modet og muligheden for at handle på det."
 
 
 
 
 
 
 
Future Quest | Savsvinget 7, 2970 Hørsholm  | Tlf.: 2615 1809 | uh@futurequest.dk