"Jeg tror på, at alle har mulighed for at få personlig succes – hvis viljen er til stede og du er indstillet på at gøre en indsats."

Ulla Holtze, kvinden bag Future Quest

Om Future Quest

Den korte version
Omdrejningspunktet i Future Quest handler om at hjælpe mine kunder med at finde modet til at leve med et godt selvværd.

Kerneydelserne er personlig coaching og gruppeforløb med fokus på at styrke selvværd og personlig gennemslagskraft.

Kvinden bag Future Quest, Ulla Holtze, er en ildsjæl, foredragsholder, terapeut, konsulent, underviser, coach, inspirator… Kært barn har mange navne, men i dem alle ligger en slet skjult passion for personlig udvikling.

 

Den officielle (og længere) version
Tilbage i 2009 sad jeg som projektkoordinator i en stor ingeniørvirksomhed. Der var masser af faglige udfordringer, men et stort manglende fokus på menneskene bag de flotte byggeprojekter. Min motivation haltede og jeg var så træt af at høre mig selv fortælle om, hvor utilfreds jeg var. Jeg måtte gøre noget…

Og det blev – med store sommerfugle i maven - at forfølge en drøm om at blive selvstændig og arbejde med noget, der gav mening for mig og for verden. I rygsækken lå en uddannelse som samtaleterapeut, coach og en diplomuddannelse i ledelse og organisation, rigtig mange personlige udviklingskurser og flere års erfaring som personalekonsulent. Men mest af alt troen på, at jeg havde et vigtigt budskab til verden.

Jeg tror ikke på quick fixes 

Jeg startede ud med et foredrag om at tænke positive tanker, som jeg rejste rundt til forskellige patientforeninger i Danmark med. Men gik hurtigt over til længerevarende gruppeforløb med fokus på at styrke selvværd og personlig gennemslagskraft. Personligt tror jeg ikke på quick fixes, når det handler om at ændre gamle vaner og negative overbevisninger. Min erfaring er, at det normalt kræver en længerevarende målrettet proces med tid til at integrere nye tanke- og adfærdsmønstre. Og det viste sig at holde stik med selvværdsforløbet ’Hjerterum’, som gik hen og blev så populær, at det er blevet udvidet med trin 2 i 2012 og trin 3 i 2013.

I 2012 blev jeg uddannet som stresscoach og har siden hjulpet mange mennesker med at finde tilbage til en stressfri hverdag med et højt selvværd og gode vaner.

En hånd til de stille unge
Som så meget andet, giver det mening at starte med gode tanke- og adfærdsvaner i en tidlig alder. Derfor indgik jeg i 2010 et samarbejde med Allerød Ungdomsskole om forløbet ”Sig noget i timerne og til eksamen” målrettet de stille elever. Et forløb der siden er blevet udbudt på mange gymnasier, handelsskoler og ungdomsskoler på Sjælland og som har efterladt mange elever med en tro på, at det er muligt at bryde med gamle uhensigtsmæssige adfærdsmønstre.

Ikke ens, men lige værd
Jeg er generelt optaget af, hvordan vi som mennesker kan vokse og få personlig succes, uanset hvor vi kommer fra og hvad vi har med i vores personlige baggage. Og hvordan vi som samfund kan integrere begrebet ”ikke ens, men lige værd” i institutionerne, i skolerne, på arbejdsmarkedet, ja overalt. Vi er ikke alle lige heldige stillede fra barnsben, men vi indeholder alle potentialet for at opnå ro, balance og selvværd, hvis vi er indstillet på at gøre en indsats og - for nogens vedkommende - kan få en ekstra hånd i processen.

Jeg har siden 2010 arbejdet med at hjælpe unge med synshandicap med at blive bedre integreret i samfundet bl.a. gennem satspuljeprojektet ’Sæt mig fri’, der kører frem til 2016. Det er ikke let at være ung og synshandicappet, men hvor der er vilje er der vej. Og disse unge mennesker har generelt masser af vilje på trods af mange nederlag i deres barndoms- og teenageår. De er seje – og rigtig godt på vej til at skabe en hverdag fyldt med glæde, håb og gå-på-mod – godt hjulpet af undervisning i personlig udvikling og nogle engagerede frivillige seende mentorvenner.

 

Privat bor jeg på landet og har de to dejligste drenge på 6 og 8 år.

 

Min tilgang

Jeg arbejder ud fra et helt klart motto om, at klare mål og nærvær gør forskellen. Det betyder, at du bliver mødt med nærvær og engagement. Du bliver set for den du er. Og du bliver kærligt og målrettet provokeret til at skabe en positiv forandring i dit liv.

 

Jeg tror på...

  • At verden har brug for mere nærvær. Den elektroniske udvikling er nødvendig - men den er også kilde til langt mere stress - og mindre ro og nærvær.
  • At det at være stille og indadvendt er en styrke.
  • ’Ikke ens, men lige værd’. At ethvert menneske er værdifuldt - uanset baggrund, alder og handicap - og at vi med oprigtig nysgerrighed og nærvær kan se det.
  • At alle har mulighed for at få personlig succes – hvis viljen er til stede.
  • At enhver fortjener det bedste!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ulla Holtze, kvinden bag Future Quest
Future Quest | Savsvinget 7, 2970 Hørsholm  | Tlf.: 2615 1809 | uh@futurequest.dk